Klubovna Řečkovice

14. 10. 2019, 20:43

Jedním ze tří základních pilířů naší činnosti je bezesporu naše klubovna (těmi dalšími jsou pak táborová základna a tým vedoucích). V roce 2019 jsme už 4. etapou pokračovali v jejím dalším zvelebování, což se nám daří zejména díky řadě získaných dotací.

Jak znalci vědí, klubovnu jsme získali do nájmu v roce 1997, ale v celém dnešním rozsahu až po odstěhování knihovny v roce 2006. Tehdy jsme svépomocí provedli spoustu úprav a v září 2007 jsme slavnostně přestřihli pásku...

Od té doby uteklo plno času a klubovnou prošly desítky dětí či účastníků akcí. Pustili jsme se tedy do dalších úprav a obnovení vybavení. Namátkou - nová podlaha v sálu a chodbě, nové stoly a židle v sálu, nový nábytek v sálu, světla, rekonstrukce rekvizitárny... Každý rok přibyde něco nového.

Na rok 2019 jsme si naplánovali následující práce:

  • vymalování chodby a šatny, nátěry dveří
  • vymalování čajovny (nejmenší klubovny)
  • nové kryty na topení do sálu - poslední část výměny všech krytů
  • nové stoly do malé klubovny
  • malý stolek do čajovny, schůdky do rekvizitárny, boxy na pomůcky

Naše snaha byla podpořena ze dvou zdrojů:

  • MŠMT - dotace poskytnutá prostřednictvím Pionýra na pravidelnou celoroční činnost, ve výši 35.300 Kč
  • Jihomoravský kraj - poskytl dotaci na realizaci projektu "Klubovna Řečkovice" ve výši 37.000 Kč

Za poskytnuté dotace moc děkujeme. A dále děkujeme všem pomocníkům, kteří se zasloužili o veškeré práce v rámci tohoto projektu. Příští rok 2020 pokračujeme rekonstrukcí malé klubovny :-)

Závěrem přinášíme několik fotografií pro ilustraci - https://disk.severka.cz/index.php/apps/gallery/s/BDGLyPAadBtENX7