Oddíly a kluby

Naše pionýrská skupina nabízí pravidelné i příležitostné volnočasové aktivity převážně pro děti od 6 do 15 let, ale i pro předškoláky, mládež a dospělé.

Stálou a pravidelnou činnost najdou zájemci v pionýrských tábornických oddílech:
8. PTO Mustangové a 10. PTO Severka.

Pro zájemce předškolního věku je pak určen program oddílu Kulička.

Více informací najdete na stránkách oddílů.

Vrcholem celoroční činnosti jsou pravidelné letní tábory, které jsou většinou otevřené i pro ostatní zájemce, nejen členy naší PS. Pro rodiny s dětmi je dále připraven týdenní tábor Dovolená u Kalicha.

Součástí naší činnosti jsou dále akce pro veřejnost.