Podporují nás

V roce 2021 byly naše akce a činnost realizovány za podpory dotací:

Jihomoravský kraj poskytl dotaci na realizaci projektu "Obnova a doplnění vybavení táborové základny". Z projektu budou pořízeny především nové plachty na podsadové stany a další vybavení naší základny.

Statutární město Brno poskytlo finanční podporu na realizaci projektů "VÍCEDENNÍ AKCE – doprava, ubytování a pronájem, materiál" a "ZÁKLADNA A KLUBOVNA (opravy a údržba, doplnění vybavení)". Z prvního projektu budou podpořeny velké akce jako je Podzimní a Vánoční výprava, některé družinové víkendovky a výpravy menších oddílů Mustangové a Kulička. Z druhého projektu bude pořízeno vybavení táborové základny a klubovny - například nové stany nebo skříň do klubovny (sálu).

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nám poskytuje pravidelně významné dotace na jednodenní i vícedenní akce, podporu pravidelné oddílové činnosti, MTZ a vybavení kluboven, nájmy a provozní náklady.

Městská část Brno - Řečkovice a Mokrá Hora podporuje činnost naší klubovny v rámci projektu "Pionýr Řečkovice - provozní náklady klubovny a obnova vybavení".

Všem uvedeným velmi děkujeme za podporu naší činnosti.