Pionýr

Pojem "PIONÝR" pochází z francouzštiny a znamená být v něčem první, snažit se poznávat nepoznané, nebát se těžkostí nebo je čestně překonávat, pomáhat druhým, hlásit se ke svým úkolům i k něčemu navíc.

"PIONÝR" podle slovníku: průkopník, první osadník, člověk hledající nové cesty.

"PIONÝR" je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Působí v celé republice, v současné době má více než 16.000 členů. Nabízí aktivní činnost dívkám i chlapcům - členům, ale mnoho aktivit je i zcela otevřených. Vše zajišťují tisíce dobrovolníků, vedoucích, jejichž způsobilost k této činnosti Pionýr rovněž zabezpečuje soustavným vzděláváním.

Spolek Pionýr umožňuje jednotlivým kolektivům samostatně rozhodnout o náplni své činnosti i o své struktuře - vytvářet oddíly, družiny, kluby, posádky a podobně dle svých zájmů a potřeb.  Jako hlavní výchovný prostředek užívá hru ve všech jejích podobách. Ve všech svých aktivitách zdůrazňuje různorodost a všestrannost jako nezbytnou součást rozvoje osobnosti dítěte a mladého člověka.

Pionýrské hnutí má dlouholetou tradici u nás i v zahraničí. Svou aktivní činností a prací přispívá k výchově všestranně rozvinutého člověka a nezanedbatelně se podílí i na prevenci kriminality. Dopracovalo se k uznávanému postavení u orgánů státu, včetně ocenění, má vážnost řady organizací a významných osobností, které s ním spolupracují.

Více se o spolku Pionýr dočtete na stránkách Pionýr ČR. Za zmínku stojí i důležitý dokument - statut uznané organizace pro období 2022-2023. A pro úplnost zbývá dodat, že Pionýr je členem České rady dětí a mládeže.

Činnost Pionýra je rozmanitá - najdete zde oddíly turistické, tábornické, přírodovědné, jiné se zabývají sportem, hudbou, tancem... Náš oddíl Severka patří mezi PTO = pionýrské tábornické oddíly, které se zabývají tábornickou činností, turistikou, poznáváním a ochranou přírody. V Brně se tyto oddíly sdružují do Sdružení PTO, vzájemně spolupracují a potkávají se na společných akcích.

Více o Pionýru v Brně najdete na následujících odkazech:
Jihomoravský Pionýr
Sdružení pionýrských tábornických oddílů