Klubovna

Najdete nás v Brně - Řečkovicích, na Horáckém náměstí 12, v nízké červené budově sídlištní kotelny, hned za školou u dopravního hřiště. Pokud zabloudíte, ptejte se po bývalé knihovně. Nápis na klubovně hlásá "PIONÝR ŘEČKOVICE", projdete bránou do oploceného areálu a náš vchod je až ten zadní...

Tato  budova je už od dob dávné historie skupiny naším útočištěm. Do roku 1997 jsme měli klubovnu v první části budovy, potom nastalo velké stěhování - přesídlili jsme dozadu a měli společný vchod s Knihovnou Jiřího Mahena. V září 2006 jsme si splnili náš velký sen a získali do nájmu uvolněné prostory po odstěhované knihovně. Dnes máme k dispozici velký sál, dvě malé klubovny, několik skladů - a před vchodem je pěkný travnatý plácek.

Na dalších odkazech se můžete dozvědět také něco o možnostech zapůjčení našich prostor pro různé účely.

Finanční podpora údržby a oprav klubovny

V letech 2015 - 2018 jsme realizovali řadu úprav a rekonstrukcí v klubovně, v rámci projektů, které byly spolufinancovány z dotací Jihomoravského kraje, Statutárního města Brna a MŠMT.
Jednalo se o projekty:
Klubovna Řečkovice - opravy, rekonstrukce, materiál a vybavení
Materiál a vybavení - 2. etapa opravy klubovny, obnova vybavení tábora
Oprava a vybavení klubovny, 3. etapa
Vybavení pro oddílovou činnost

Každoročně rovněž využíváme dotace Městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora na spolufinancování provozních nákladů klubovny (voda a topení).

Jak k nám MHD

  • tramvají č. 1 až na konečnou Řečkovice, potom dolů po ulici Vážného k Sokolovně, odtud mezi paneláky (Horácké náměstí), doleva dolů až k nám (viz mapka)
  • autobusem č. 42 a 70 na zastávku Horácké náměstí, popř. Palackého náměstí (lze i ze zastávky Kronova).

Jak k nám autem

Nejlépe shora od Řečkovické sokolovny (ul. Vážného) či areálu nákupního střediska Vysočina, kolem Horáckého náměstí po ulici Marie Hübnerové dolů až na parkoviště u domů Horácké náměstí 8/9, 10/11 a 12. Pokud byste jeli zespodu, po ulici Vlasty Pittnerové, není to ke klubovně průjezdné.