Kulička

Oddíl Kulička je určen dětem ve věku 4 - 6 let. V současné době máme jednu skupinu cca 14 dětí, se kterými pracuje jedna vedoucí a dvě instruktorky. Schůzky jsou ve čtvrtek od 16 do 17 hodin.

Program oddílu je přizpůsoben věku dětí a je rozdělen do více etap. 4leté děti mají náplň zaměřen více na rozvoj osobnosti, učí se samostatnosti při běžných samoobslužných činnostech, sebeprosazování se v novém kolektivu vrstevníků. Náplní schůzek jsou rukodělky (kdy si děti rozvíjí fantazii a učí se správně držet pastelky, stříhat, lepit apod.) a pohybové hry (pro rozvoj základních dovedností).

Předškoláci a prvňáčci více hrají hry zaměřené na spolupráci, na rozvoj kamarádství a základních lidských hodnot pro život ve společnosti. Zábavnou formou jsou vedeni k lásce k přírodě. Jsou připravováni zejména pro oddíl Severka, který je studnicí poznání o přírodě, táboření a nevšedních zážitků.

Nedílnou součástí jsou pro menší půldenní či jednodenní výlety do přírody a okolí, pro starší potom výlety s přespáním bez maminky.

Kontakt: kulicka@reckovice.pionyr.cz

Z minulé činnosti:

  •  Boskovice s Ferdou Mravencem - výprava
  • Rozloučení s Kuličkou - výlet na přehradu a hrad Veveří
  • Kulička v ZOO - výlet